• Uzlaştırmacı Eğitimi

 •  

  EĞİTİM TARİHİ : Adalet Bakanlığı tarafının ilan tarihine göre belirlenecektir.

  EĞİTİM SÜRESİ : 48 Saat

  SERTİFİKASYON: Eğitimler koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilir ve sertifikalandırılır.

  KONTENJAN : Bir sınıfta en çok 35 KİŞİ

  EĞİTİM AMACI : Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

  Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

  KİMLER KATILABİLİR : Aşağıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup yine aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar Uzlaştırmacı olabilir.

  Fakülteler:

  Hukuk Fakültesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme Fakültesi

  İktisat Fakültesi

  Dersler:

  Anayasa Hukuku

  Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

  Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

  Ceza Muhakemesi Hukuku

  Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

  Ticaret Hukuku

  İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Borçlar Hukuku

  EĞİTİMİN GEREKLİLİĞİ:  Bu eğitimi alan ve Uzlaştırmacı olmak isteyen kişiler Bakanlığın açtığı Uzlaştırmacılık sınavına girmeye hak kazanır.

  EĞİTİMİN KAZANÇ GETİRİSİ:  Verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

  Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL,

   Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

  2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL,

  4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL,

  6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL,

  10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL,

  Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

  2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL,

  4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL,

  6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL,

  10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL arasında ücret ödenir.

  MEMURLAR YADA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI UZLAŞTIRMACI OLABİLİR Mİ: Özel sektör ya da kamu sektöründe çalışmak uzlaştırmacı olmaya engel bir durum teşkil etmemektedir. Uzlaştırmacılık ile ilgili faaliyetlerinizi memuriyetiniz ek olarak boş zamanlarınızda yapabilirsiniz. Uzlaştırılacak taraflarla karşılıklı olarak bir cafede buluşup işlemlerinizi orada dahi gerçekleştirebilirsiniz.

  UZLAŞTIRMADA SÜREÇ NASIL İŞLER:

  Uzlaştırma kapsamındaki suça ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir

  Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacı görevlendirir

  Taraflara bu durum SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir

  Uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçerek taraflara uzlaştırma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapar, onlara hak ve yükümlülüklerini anlatır

  Uzlaştırmacı mağdur ve failin uzlaştırma sistemi ile ilgili tüm sorularına cevap verir, ardından taraflarla uzlaşma teklifinde bulunur

  Uzlaştırma tarafların kabulü ile başlar, özgür iradeleri ile devam eder, taraflardan birinin kabul etmemesi durumunda süreç son bulur

  Failin uzlaşma teklifini kabul etmiş olması suçu kabul ettiği anlamına gelmez, mağdurun uzlaşma teklifini kabul etmesi de haklarından vazgeçmesi demek değildir

  Uzlaştırma iş ve işlemleri 30 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandırılır

  Uzlaştırmada kararı taraflar verir, anlaşma konusu edimi taraflar belirler

  Uzlaştırma sisteminde uzlaştırmacı karar almaz sadece görüşmelerin yürütülmesini kolaylaştırır

  Uzlaştırma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı tarafından hazırlanan rapor taraflarca imzalanır. Taraflar uzlaştırma raporu imzalanana kadar uzlaşmaktan vazgeçebilir

  Uzlaştırma müzakereleri gizlidir

  Taraflar müzakerelere bizzat kendileri katılabileceği gibi yerine avukatları da katılabilir

  Taraflar uzlaştırma görüşmelerine katılmazlarsa uzlaştırmayı kabul etmemiş sayılırlar

  Uzlaşma sağlanırsa mağdurun uğradığı maddi veya manevi zarar uzlaştırma sistemi ile 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde giderilir. Failin de toplum nezdinde itibari korunur, sicili temiz kalır ve fail herhangi bir ceza almaz

  Uzlaşma sağlanır ve edim yerine getirilirse faile kamu davası açılmaz, uzlaşma sağlanamazsa fail hakkında kamu davası açılır

  Uzlaşma sonrası edimin yerine getirilmesi halinde mağdur uzlaştırmaya konu suç nedeni ile tazminat davası açamaz, açılmış bir dava var ise vazgeçmiş sayılır

  Uzlaşma sağlandığında mağdurun elde ettiği kazanımlar fail tarafından yerine getirilmez ise uzlaştırma raporu mahkeme kararı gibi icra olunur

  Uzlaştırma ücreti ve giderlerinden mağdur hiçbir şekilde sorumlu değildir

  Uzlaşmanın sağlanması halinde fail uzlaştırma giderlerini ödemez bu giderler devlet tarafından karşılanır.

 • Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin Hemen İletişime Geçin!