Sınav ve Belge Ücretlerinin Karşılanmasında Değişiklik Yapıldı !

Mayıs 15, 2017

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemelerde teşvik geri ödemeleri yalnızca adına belge düzenlenen kişilere ait hesaplara yapılabilmekte idi. Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda Kurumumuzun teklifi ile “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”da Bakanımız Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun olurları ile değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, değişikliğe bağlı olarak, Usul ve Esasların uygulanmasına yönelik olarak Kurumumuzca hazırlanan “Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar Sıra No:1” yürürlükten kaldırılmış ve “Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar Sıra No:2” uygulamaya konmuştur.

 

Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız. 

 

Genel Kurallara uluşmak için tıklayınız.

 

Yapılan bu değişiklik ile, MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde sınava girecek kişilerin sınav ücretlerinin, üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından, peşin veya teminat göstermek suretiyle ödenmesine imkan sağlanmıştır.

 

Kaynak
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Fikirtepe’de ilk temel atıldı