Kurumsal

Misyon & Vizyon
  • Vizyon

    Armada Okulları; bilim ve teknolojinin olanaklarını en verimli şekilde kullanarak öğrencilerinin yetenek, ilgi ve hedefleri doğrultusunda akademik kariyerlerine yön vermeyi ve hedefledikleri okulları kazandırma görevini yüksek eğitim standartlarında yerine getirmeyi üstlenir.

    Misyon

    Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında topluma lider ve model olabilecek, iletişim becerileri yüksek kendine güvenen, başarının yanında iyi bir insan olmayı isteyen, eğitimdeki tüm yeniliklere açık ve vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.